Tarieven

Tarieven

Een cursusjaar duurt 10 maanden, en staat min of meer gelijk aan het schooljaar van het voortgezet onderwijs in Heerhugowaard (regio Noord). tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen pianolessen. Het vakantierooster loopt gelijk op met de basisschoolvakanties in Heerhugowaard en er is zomerstop in juli en augustus..

* Gratis proefles

 • Tarief voor leerlingen tot 21 jaar: € 85,- per maand.
 • Tarief voor leerlingen vanaf 21 jaar: € 96,- per maand.
 • Individueel pianoles van 30 minuten: € 27,- per les.
 • Het is bij Pianoles FortePiano mogelijk om gebruik te maken van de DijkenwaardPas.

Algemene Voorwaarden

 • De tarieven zijn gebaseerd op 38-40 lessen per jaar en verdeeld over 10 maandelijkse termijnen.
 • Een lesjaar loopt van september tot juli van het volgend jaar (schooljaar).
 • In de zomervakantie is er geen les en wordt er ook niet betaald.
 • De lessen van 30 minuten worden over het algemeen eens per week gegeven.
 • Tarieven gelden per maand: elke maand wordt een vast bedrag betaald.
 • Lesgelden worden betaald aan het begin van de nieuwe lesmaand.
 • Lessen die door de leerling worden afgezegd, worden niet terugbetaald.
 • Lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij de docent zelf is verhinderd.
 • In bijzondere gevallen zoals ziekte, zal pianoles Fortepiano zich afhankelijk van de situatie flexibel opstellen zodat de leerling dezen les(sen) alsnog kan inhalen.
 • Het aantal in te halen lessen, door het ziek zijn van de leerling/cursist, zijn gemaximaliseerd op twee lessen per schooljaar.
 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand.

 Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie             23 okt   t/m  29 okt 2023
Kerstvakantie24 dec 2023   t/m 7 jan 2024  
Voorjaarsvakantie19 feb   t/m   24 feb 2024
Goede Vrijdag            29 maart  2024
Pasen    31 maart   t/m  1 april  2024
Meivakantie  29 april    t/m    10 mei  2024
Hemelvaart9 mei 2024  (valt in de meivakantie)
Pinksteren20 mei     t/m   21 mei  2024