Tarieven

Tarieven

Een cursusjaar duurt 10 maanden, en staat min of meer gelijk aan het schooljaar van het voortgezet onderwijs in Heerhugowaard (regio Noord). tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen pianolessen. Het vakantierooster loopt gelijk op met de basisschoolvakanties in Heerhugowaard en er is zomerstop in juli en augustus..

* Gratis proefles

 • Tarief voor leerlingen tot 21 jaar: € 80,- per maand.
 • Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald.
 • Leerlingen boven de 21 wordt 21% BTW gerekend.
 • Het is bij Pianoles FortePiano mogelijk om gebruik te maken van de Huygenpas-korting.

Algemene Voorwaarden

 • De tarieven zijn gebaseerd op 38 lessen per jaar en verdeeld over 10 maandelijkse termijnen.
 • Een lesjaar loopt van 1 september tot 1 juli van het volgend jaar (schooljaar).
 • In de zomervakantie is er geen les en wordt er ook niet betaald.
 • De lessen van 30 minuten worden over het algemeen eens per week gegeven.
 • Tarieven gelden per maand: elke maand wordt een vast bedrag betaald.
 • Lesgelden worden betaald aan het begin van de nieuwe lesmaand.
 • Lessen die door de leerling worden afgezegd, worden niet terugbetaald.
 • Lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij de docent zelf is verhinderd.
 • In bijzondere gevallen zoals ziekte, zal pianoles Fortepiano zich afhankelijk van de situatie flexibel opstellen zodat de leerling dezen les(sen) alsnog kan inhalen.
 • Het aantal in te halen lessen, door het ziek zijn van de leerling/cursist, zijn gemaximaliseerd op twee lessen per schooljaar.
 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van één maand.

 Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie             15 okt   t/m  23 okt 2022
Kerstvakantie24 dec   t/m 8 jan 2023  
Voorjaarsvakantie25 feb   t/m   5 maart 2023
Goede Vrijdag            7 april  2023
Pasen    9 april   t/m  10 april  2023
Meivakantie  29 april    t/m    7 mei  2023
Hemelvaart18 mei 2023
Pinksteren28 mei     t/m   29 mei  2023